Werknemers aan het woord

Hoe is het om te werken bij Pricewise? Lees de interviews met verschillende werknemers voor een beeld van de dagelijkse praktijk. In deze editie aan het woord: Juan de Haro Orozco, Manager Customer Service.


Juan de Haro Orozco - Manager Customer Service
Bekijk de afdeling van Juan 

Wat doe je bij Pricewise?

'Ik geef leiding aan de medewerkers van de klantenservice en ben verantwoordelijk voor goede service en optimale klanttevredenheid. Daarvoor hanteer ik twee motto’s:

  1. Klanttevredenheid door medewerkertevredenheid! Heb je wel eens een ontevreden medewerker een klant blij zien maken?
  2. Openheid, eerlijkheid en respect. Je kan en moet alles tegen elkaar kunnen zeggen, ook als is het soms niet leuk.

Het doel moet zijn dat we elkaar steeds beter maken en met plezier ons werk bij Pricewise doen.'

Wat maakt je werk bijzonder?

'Mijn mening en ervaring worden gewaardeerd. Niemand probeert mij te beteugelen door vooraf vastgestelde procedures en kaders. Ik kan mezelf zijn, waardoor ik gemotiveerd word om mijn best te doen en dit over te dragen aan de medewerkers.'

Wat is je grootste uitdaging?

'Dat medewerkers alle mogelijkheden benutten om de klant van dienst te zijn en dat we dit ook terugzien in de reacties en complimenten van onze klanten. Het zegt wat als klanten de moeite nemen om iemand bij naam te noemen en te bedanken en zelfs mij het advies geven om loonsverhoging te geven zodat ik als leidinggevende deze medewerker behoud!'

Wat typeert een Pricewiser?

'Wat ons typeert? Dat iedereen hier een eigen karakter heeft. En dat we onze verschillende kwaliteiten weten te combineren tot een goede samenwerking.'