Subsidie isolatie

Met het isoleren van je huis voorkom je veel energieverlies. Je huis blijft lekker warm en je bespaart op de kosten voor energie. Maar het is ook goed voor het milieu. Vandaar dat de overheid subsidie verstrekt voor isolatie van je woning. Zo is het sinds 2 september 2019 mogelijk om subsidie aan te vragen via de regeling Subsidie energiebesparing eigen huis. In het kort: de SEEH. Je kunt deze subsidie voor isolatie verkrijgen als je minimaal twee energiebeperkende isolatiemaatregelen aan je woning laat uitvoeren. Overweeg je momenteel bijvoorbeeld dakisolatie? Dan kan het voordelig zijn om dit meteen te combineren met spouwmuurisolatie. Hieronder vertellen we je meer over de voorwaarden van de SEEH voor het isoleren van je huis.isolatie
Offertes isolatie aanvragen

Subsidie energiebesparing eigen huis

Wil je gebruikmaken van de Subsidie energiebesparing eigen huis? Je moet dan dus minimaal twee isolatiemaatregelen aan je huis laten uitvoeren. De werkzaamheden moeten daarnaast hebben plaatsgevonden, of nog plaatsvinden, na 15 augustus 2019. Op die datum werd de SEEH opengesteld. Bij de start van SEEH werd er 20% van het investeringsbedrag vergoed. Het maximum subsidiebedrag was € 10.000,-. Vanwege de coronacrisis is dit inmiddels verhoogd naar 30%. Een mooi moment dus om verschillende soorten isolatie aan je woning te laten verrichten. De tijdelijke verhoging geldt tussen 1 juni en 31 december. Ook in 2021 kun je subsidie aanvragen voor isolatie van je woning. De bestaande regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt dan uitgebreid met isolatiemaatregelen. Let wel op dat de subsidie wordt verstrekt zolang er nog budget voor is. Wacht dus niet te lang, want op is op. Wil je weten hoeveel subsidieruimte er nog is? Dat kun je zien op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).Isolatiewerkzaamheden die onder de SEEH vallen:

Algemene voorwaarden van de SEEH:

  • Je laat minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren.
  • De woning is eigendom en hoofdverblijf, of wordt hoofdverblijf na de renovatie.
  • De werkzaamheden worden uitgevoerd door een externe en deskundige partij.
  • De werkzaamheden zijn uitgevoerd na openstelling van de SEEH-regeling op 15 augustus 2019. Voor de woning is niet eerder een SEEH-subsidie verkregen.

Subsidie isoleren woning

De hoeveelheid subsidie die je krijgt wordt berekend per m2. Voor de meest voorkomende isolatiemaatregelen gelden de volgende subsidies:

Isolatiemaatregel Subsidie isolatie per m2
Dakisolatie € 5,-
Spouwmuurisolatie € 20,-
Vloerisolatie € 7,-
Gevelisolatie € 25,-
 

Er zitten aan de subsidieverstrekking wel minimale vereisten, zoals isolatiewaarden van het isolatiemateriaal en een minimaal oppervlakte per woningtype. Zoek dus eerst goed uit of jouw projecten voldoen aan de gestelde eisen voor subsidie. Niets is vervelender dan op geld rekenen dat je uiteindelijk niet krijgt.

SEEH voor VvE's

Heb je een eigen koopwoning binnen een VvE? Dan is het mogelijk om via de VvE gebruik te maken van de Subsidie energiebesparing eigen huis voor VvE’s. Hiervoor moet wel de gehele VvE meedoen. VvE’s kunnen gebruikmaken van de regeling tot en met 31 december 2022. Ook voor VvE’s is de belangrijkste voorwaarde dat er minimaal twee energiebeperkende maatregelen moeten worden uitgevoerd. Gemiddeld kan een VvE € 20.000,- subsidie per appartement krijgen. Hiernaast krijgt de VvE per geïsoleerd appartement ook nog eens € 4.000,-. Omdat het bij VvE’s vaak om grotere projecten gaat, is het goed om eerst advies in te winnen. Op die manier kan er draagvlak worden gecreëerd voor de isolatiemaatregelen onder alle leden van de VvE. Gelukkig is er ook voor dat advies een subsidiepotje; namelijk de subsidie voor energieadvies.

Lokale subsidie isolatie

Niet alleen het Rijk heeft subsidieregelingen voor energiebeperkende isolatiemaatregelen. Ook op lokaal niveau is er soms subsidie te verkrijgen. Provincies en gemeenten proberen op deze manier bij te dragen aan een verminderd energieverbruik van hun inwoners. Het is altijd verstandig om te kijken of er voor het isoleren van je woning ook lokale subsidie beschikbaar is. Dit kun je navragen bij jouw gemeente of het provinciehuis. De website Energiesubsidiewijzer geeft in veel gevallen een actueel overzicht van subsidies. Ook kun je hier terecht voor leningen en andere regelingen.

Subsidie isolatie 2020

Naast de Subsidie energiebesparing eigen huis voor wooneigenaren en VvE’s geldt er ook een laag btw-tarief van 9% voor isolatie van daken, vloeren en muren. Dit verlaagd tarief geldt wel enkel voor de arbeidskosten voor de plaatsing van het isolatiemateriaal. Dus niet voor het gebruikte isolatiemateriaal zelf. Daarnaast moet je woning ouder zijn dan twee jaar. Bespreek voordat aan de werkzaamheden wordt begonnen het btw-tarief met de uitvoerder. Dan kunnen de verschillende tarieven worden uitgesplitst op de factuur en krijg jij een niet al te hoge rekening.

Meer weten over isolatie?

Ben je benieuwd geworden naar wat je allemaal kunt doen aan isolatie van je woning? Zeker nu je weet dat een deel vergoed wordt met subsidie? Lees dan meer over de mogelijkheden op onderstaande pagina’s:

Pricewise Be wise. Check your price.