Cookies

Om Pricewise beter te maken en je persoonlijker te kunnen helpen, maken we gebruik van functionele en analytische cookies. Daarnaast plaatsen we cookies die ons en derde partijen in staat stellen om jouw internetgedrag te volgen, zodat we onze communicatie naar jou persoonlijker en relevanter kunnen maken. Als je op “Oké” klikt, dan ga je hiermee akkoord. Je kan er ook voor kiezen om te . In dat geval plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.

Meer weten? Lees hier meer over ons .

Privacyverklaring


Op de website van Pricewise kun je een persoonlijke vergelijking maken en een aanvraag doen voor onder andere een energiecontractinternet- en tv-contractautoverzekering, zorgverzekering, woonverzekering, rechtsbijstandverzekering, reisverzekering, bestelautoverzekering en/of sim only-contract en/of een lening. We vragen je daarom een aantal persoonsgegevens en gegevens over je huidige situatie.

Jouw privacy is voor Pricewise van groot belang. Dit betekent dat we altijd zorgvuldig met je gegevens omgaan. We houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat we:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan, alleen de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. We leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Pricewise allemaal doen met de informatie die we van jou ontvangen.


Cookies

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan ons cookiebeleid.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Bij het doen van een vergelijking of het aanvragen van een product bij de aanbieder verwerken we normale persoonsgegevens. Hieronder verstaan we onder andere: naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, energieverbruik, kenteken en gereden kilometers.

We verzamelen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten. Het is per dienst/product afhankelijk of we aanvullende persoonsgegevens nodig hebben.

Bij het doen van een aanvraag kunnen we ook gevoelige- of strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken. Hieronder verstaan we onder andere:

 • Bankgegevens: je IBAN voor de afhandeling van je verzoek.
 • Financiële gegevens: voor het aanvragen van een lening.
 • BSN: verwerken we enkel in opdracht van een zorgverzekeraar voor de aanvraag van een zorgverzekering of in het geval van een lening.
 • Strafrechtelijke persoonsgegevens: sommige verzekeraars hebben deze persoonsgegevens nodig om je contract te kunnen opmaken.
Sollicitanten

Wanneer je solliciteert bij Pricewise, zullen we je persoonsgegevens enkel gebruiken voor het verwerken van je sollicitatie. Pricewise bewaart de sollicitatiegegevens van een sollicitant tot vier weken na beëindiging dan wel afronding van de sollicitatieprocedure. Tenzij er toestemming is gegeven door de sollicitant om de gegevens (na beëindiging van de sollicitatieprocedure) nog maximaal één jaar te bewaren in onze talentenpool. Mocht je vragen hebben over deze verwerking kun je contact opnemen via de contactgegevens onderaan de pagina.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Ons hoofddoel is het maken van een zo volledig mogelijke vergelijking en het aanvragen van een contract. We maken voor je inzichtelijk welke producten of diensten bij je situatie passen, helpen je bij de aanvraag en/of leveren de dienst naar je keuze.

Daarnaast vinden we het belangrijk om contact met je te kunnen houden om je te informeren over producten en diensten én om je te vragen wat je van onze service vond.

Wettelijke gronden

Het is voor Pricewise toegestaan om persoonsgegevens te verwerken zolang we daartoe een wettelijke grond hebben. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken je persoonsgegevens alleen op basis van een van de volgende gronden:

 • Toestemming: in sommige gevallen vragen we je om specifieke toestemming om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. We verwerken je persoonsgegevens in zo’n geval alleen al je daarmee akkoord bent gegaan. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via privacy@pricewise.com.
 • Uitvoering van een overeenkomst: wanneer we je persoonsgegevens moeten verwerken om onze verplichtingen uit een overeenkomst na te komen, of als deze noodzakelijk zijn om tot een overeenkomst te komen.
 • Wettelijke verplichting: wanneer we je persoonsgegevens moeten verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 • Gerechtvaardigd belang: in sommige gevallen verwerken we je persoonsgegevens als dit in ons gerechtvaardigd belang is voor onze bedrijfsvoering en de optimalisatie daarvan, zolang je belangen niet zwaarder wegen.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zolang deze noodzakelijk zijn voor een specifieke doel. Bijvoorbeeld voor het leveren van onze diensten of als dit verplicht is op grond van de wet. Als na de geleverde dienst je gegevens voor ons niet meer noodzakelijk zijn dan verwijderen we je gegevens of anonimiseren we deze gegevens waardoor het niet meer herleidbaar is naar jou.

Nieuwsbrief en andere e-mailcommunicatie

In het geval van het e-mailbeleid houden we ons aan de regels van de Telecommunicatiewet. We kunnen op verschillende manieren via de e-mail contact opnemen:

 • Contactformulier: als je bij ons een contactformulier invult, gebruiken we deze gegevens om je vraag te beantwoord.
 • Ontvangstbevestiging: als je een aanvraag hebt gedaan bij Pricewise ontvang je van ons hiervan een bevestiging.
 • Persoonlijke serviceberichten: als je via Pricewise een aanvraag hebt gedaan ontvang je van ons een reminder van het aflopende contract met de aanbieder.
 • E-mail met persoonlijke resultaten overzicht: via onze website is het mogelijk om een overzicht van je persoonlijke vergelijking naar je e-mailadres te versturen om deze later nog te bekijken.
 • Nieuwsbrief: als je je bij ons aanmeldt ontvang je maximaal 1 keer per maand de Pricewise nieuwsbrief.
 • Als je hiervoor toestemming hebt gegeven bieden we je gepersonaliseerde aanbiedingen. We combineren daarvoor de persoonsgegevens uit je aanvraag met elkaar, bijvoorbeeld je e-mailadres en het product wat je eerder hebt aangevraagd. Zo wordt voorkomen dat je aanbiedingen krijgt die voor jou minder interessant zijn.
 • Als je bent ingeschreven voor specifieke alerts en/of bespaartips sturen we je berichten met de relevante informatie en aanbiedingen.

Voor analysedoeleinden registeren we middels onze e-mailcommunicatie het open- en klikgedrag.

Wil je niet dat we je persoonsgegevens gebruiken voor e-mailcommunicatie en/of marketing-doeleinden? Dan is op elk moment mogelijk om je uit te schrijven de e-mailcommunicatie door op de afmeldlink te klikken die zich onder elk bericht bevindt. Je kunt ons ook een bericht sturen door gebruik te maken van de contactgegevens onderaan de pagina.

Social media

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp en Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze bedrijven. Deze knoppen worden actief indien je daarop klikt. Lees de privacyverklaringen van deze bedrijven (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Pricewise gebruikt je e-mailadres om je gericht advertenties te kunnen tonen via Facebook. Pricewise zal hiervoor je e-mailadres in gehashte vorm uploaden naar Facebook, met behulp van een zogeheten advertising-tool. Een gehasht e-mailadres is een code die Pricewise verstuurt aan Facebook, waardoor Facebook je als klant kan identificeren zonder direct over je e-mailadres te beschikken. Wanneer Pricewise je e-mailadres gehasht heeft geüpload, zorgt Facebook ervoor dat je relevante advertenties te zien krijgt. De groep klanten die we hebben geüpload in Facebook, kan vervolgens door ons worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebookgebruikers krijgen de campagne te zien. Lees meer hierover op de website van Facebook.

Acties

Via onze website is het mogelijk om mee te doen aan verschillende acties. Voor de uitvoering van deze acties werken we in sommige gevallen samen met externe partijen. Indien nodig versturen we je persoonsgegevens naar deze partijen enkel voor de uitvoering van de actie. Het meedoen aan de acties is vrijwillig en het is te allen tijde mogelijk om je uit te schrijven.

Contactmomenten

Contact met ons opnemen kan op verschillende manieren:

 • Telefonisch: mocht je als klant van Pricewise contact opnemen met onze klantenservice dan kunnen we de vervolgacties en/of gemaakte afspraken (tijdelijk) vastleggen in een persoonlijke klantendossier.
 • Brieven en e-mails: te allen tijde beantwoorden we de vragen die we ontvangen via brieven of e-mail.
 • Social media: mocht je contact opnemen met ons via social media, dan zullen we je vragen beantwoorden via hetzelfde kanaal.

Klanttevredenheid

Ons doel is het leveren van de beste service aan onze klanten. Hierdoor vragen we je om ons een beoordeling te geven. We gebruiken deze informatie enkel voor het meten van de klanttevredenheid.

MyPricewise

Op onze website is het mogelijk om een MyPricewise account aan te maken. Voor het aanmaken van het account verwerken we je e-mailadres. Via dit account kom je in een persoonlijke digitale Pricewise omgeving terecht. In deze omgeving is het mogelijk om je persoonlijke gegevens aan te vullen en je vergelijkingen en aanvragen te bekijken.

Delen van persoonsgegevens

In bijna alle gevallen verkrijgen we persoonsgegevens direct van jou. In sommige gevallen delen we deze persoonsgegevens met andere partijen voor de afhandeling van je verzoek. Met al deze partijen hebben we afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

 • We werken samen met Voogd & Voogd. Voogd treedt op als gevolmachtigde partij. Dit houdt in dat zij diverse werkzaamheden uitvoeren namens de verzekeraar, die de verzekeraar gewoonlijk zelf uitvoert. Denk hierbij aan het verzorgen van de polisadministratie, het incasseren van de premie en het verzorgen van de schadebehandeling.
 • We delen je gegevens met partijen die ons helpen om fraude te bestrijden.
 • We delen je gegevens met partijen die ons helpen om premieberekeningen en polisvoorwaarden op te halen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. We zorgen ervoor dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. We nemen hier passende beveiligingsmaatregelen voor. Medewerkers van Pricewise en derden die in opdracht van Pricewise toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen. Mocht je nog vragen hebben over ons beveiligingsbeleid kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wijzigingen in de privacyverklaring kunnen voorkomen als er iets verandert in de wet- en regelgeving. Of als we nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 9 november 2021.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens van Pricewise hieronder. Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de specifieke persoonsgegevens die we van jou hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • alle persoonsgegevens laten verwijderen (recht om te worden vergeten).

Indien je gebruik wilt maken van een van bovenstaande rechten, stuur dan je verzoek via dit Formulier Privacy.

Vraag of klacht indienen

Als je een vraag of een klacht hebt over privacy bij Pricewise kun je contact opnemen via Formulier Privacy. Je via dit formulier ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Pricewise.

Als je vindt dat we je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Pricewise B.V.
T.a.v. afdeling privacy
Postbus 3359
1001 AD Amsterdam

Pricewise