Privacybeleid

Jij, als klant, bent erg belangrijk voor Pricewise. Wij plaatsen je op nummer 1, vóór onze zakelijke partners. Daarom hechten wij grote waarde aan je privacy. In ons privacybeleid omschrijven we hoe we hiermee omgaan.


Introductie

Bij Pricewise willen we je de beste deal geven met de minste inspanning van jouw kant. We gebruiken geavanceerde technologie om bezoekers een persoonlijke en veilige online ervaring te bieden. We gaan voorzichtig en zorgvuldig om met persoonsgegevens, die we versturen naar aanbieders voor geplaatste orders.

Sinds 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht, om een nog betere bescherming van je persoonsgegevens te garanderen. De verwerkingen van persoonsgegevens door Pricewise zijn op 10-09-2007 aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1348340.

Toepasbaarheid

Het privacybeleid is van toepassing op iedere service die Pricewise en zijn dochterondernemingen leveren aan de gebruiker. Deze privacyverklaring zet uiteen hoe we persoonlijke informatie gebruiken die door jouw gebruik van deze website is verzameld. Als je ons voorziet van persoonlijke gegevens op deze website, word je geacht dit privacybeleid gelezen en goedgekeurd te hebben.

Reden voor verzameling van persoonsgegevens

Pricewise gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • service voor onder andere het afsluiten en eventueel opzeggen van contracten;
  • het versturen van herinneringen en overzichten van contracten;
  • het verzenden van de nieuwsbrief;
  • controle, onderzoek en analyse om onze diensten te onderhouden, verbeteren en beschermen;
  • zorg voor het technisch juist functioneren van de systemen;
  • ontwikkeling van nieuwe diensten.

Cookiewetgeving

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit is niet schadelijk voor je pc. Wetgeving verplicht ons de bezoeker op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Er bestaat een onderscheid tussen functionele cookies (bijvoorbeeld een cookie voor het onthouden van inloggegevens) en niet-functionele cookies (bijvoorbeeld cookies ten behoeve van websitestatistieken). Het is belangrijk dat bezoekers weten welke cookies worden opgeslagen en met welk doel.

Onze website plaatst ook diverse cookies. Dit gebeurt direct als je de website bezoekt. Deze cookies gebruiken we om de website beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren. Maar ook voor het gebruiksgemak van onze bezoekers en klanten. Hieronder lees je welke cookies we gebruiken en met welk doel:

Functionele cookies

'Persoonlijke gegevens'-cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat je na het invullen van je persoonlijke gegevens, bij een volgend bezoek aan de website, niet opnieuw je gegevens hoeft in te voeren. Zo zorgen we voor meer gebruikersgemak. We verstrekken deze gegeven niet aan derden. Cookienamen: CK_105_ElecCurrentSupplierID, CK_105_HouseNumber, CK_105_HouseNumberAddition, CK_105_PostCode, CK_105_UsageSingleElectricity, CK_105_UsageSingleGas, s_cc, s_evts, s_sq, s_nr, ftp_v13, ftp_v13, ckOldSupplier, dCity, defPostCode, dStreet, dStreet, style, yuElec, yuGas, yuMeterType.

Google Analytics-cookies

Google Analytics is een webanalyseservice van Google Inc. Hiermee meten we bezoekersgegevens. Je kunt hierbij denken aan bezoekersaantallen, aantal overstappers en deelnemers aan een actie. Pricewise kan niet zien wie (welke pc) de website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Cookienamen: __utma, __utmb, __utmc, __utmz.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. Het kan zijn dat je in de instellingen van je internetbrowser hebt ingesteld om alle cookies te weigeren. Hierdoor kan het zijn dat eigenschappen en/of diensten van Pricewise niet geheel naar verwachting functioneren.

Als je van een dienst van Pricewise gebruikmaakt, geef je automatisch toestemming voor het verzamelen en gebruik van deze informatie door onze servers. Deze informatie kan bestaan uit (niet uitsluitend): IP-adres, soort browser, browsertaal, en datum en tijd van de aanvraag. Met deze gegevens kunnen we de kwaliteit en toegankelijkheid van onze internetpagina's verbeteren.

Communicatie

Alle communicatie (e-mail, chat, telefoon, Skype) kan worden opgeslagen door Pricewise, met als doel aan je aanvraag te voldoen en om onze diensten te verbeteren.

Pricewise kan links zo bewerken dat we kunnen bijhouden of deze zijn gebruikt. We gebruiken deze techniek om onze partners te factureren, en/of onze techniek en service te verbeteren.

Beleid rondom persoonlijke informatie

Als je je aanmeldt voor een bepaalde dienst die registratie vereist, vragen we je om ons van persoonlijke informatie te voorzien. Als we deze informatie gebruiken voor enig ander doel dan beschreven in deze verklaring, zullen we je om jouw voorafgaande goedkeuring vragen en een effectieve optie bieden om dit mogelijke gebruik van gegevens voor die andere doeleinden te schrappen. Je kunt ook weigeren persoonlijk informatie te geven voor die service. In dat geval kunnen we de service mogelijk niet aan je verlenen.

Informatiedeling

Pricewise deelt alleen persoonlijke informatie met derden als:

  • je een product bestelt of een dienst afsluit via Pricewise of een partner van Pricewise. In dat geval worden de gegevens via de website van Pricewise verzonden aan de aanbieder van je keuze;
  • je Pricewise vooraf toestemming hebt gegeven voor informatiedeling.

Pricewise heeft er vertrouwen in dat toegang, gebruik, behoud en onthulling van zulke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) aan vereisten wat betreft wet, regulering, juridische processen en/of bekrachtigd verzoek van de overheid te voldoen, (b) het toepasbare privacybeleid te ondersteunen, inclusief onderzoek naar mogelijke overtredingen daarvan, (c) fraude en/of veiligheid en technische zaken te traceren, voorkomen of anderszins te bepalen en (d) tegen onmiddellijke schade aan de rechten, eigendom of veiligheid van Pricewise, zijn gebruikers of het publiek te beschermen zoals vereist of toegestaan bij wet. Pricewise kan de totale statistieken over bezoekers, verkoop, traffic en gerelateerde site-informatie verstrekken aan betrouwbare derden, maar deze statistieken bevatten geen persoonlijke informatie.

Pricewise houdt zich het recht voor om individuele informatie te bekijken en bekend te maken om te voldoen aan ter zake doende wetten en wettelijke verzoeken van de overheid, om de systemen goed te laten functioneren en om zichzelf en zijn gebruikers te beschermen. Als Pricewise betrokken raakt bij een fusie, overname, of elke vorm van verkoop van sommige of alle activa, geven we hiervan kennis voordat persoonlijke informatie wordt verzonden en subject wordt aan een ander privacybeleid.

Recht op inzage

Je hebt het recht om inzage te verzoeken in je persoonsgegevens en het gebruik daarvan. Heb je een verzoek om inzage in of correctie van uw persoonsgegevens? Dan moet je kunnen aantonen dat je inderdaad de persoon bent van wie je de gegevens wilt inzien of corrigeren, en niet iemand anders. Je kunt je verzoek via het contactformulier indienen. Zorg ervoor dat je je volledige naam en voorletters vermeldt, je geboortedatum, je volledige adres en eventueel je telefoonnummer. Na ontvangst van je verzoek, zullen we je uitnodigen om langs te komen zodat je de gegevens kunt inzien. Bij je komst dien je wel je je rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs mee te nemen.

Pricewise
Postbus 3359
1001 AD Amsterdam

Informatiezekerheid

Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Pricewise verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, onder meer tegen ongeoorloofde toegang, wijziging en gebruik, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. Deze bevatten interne herzieningen van onze datacollectie, -opslag en -verwerkingspraktijken en veiligheidsmetingen, alsook fysieke veiligheidsmetingen ter bescherming van de systemen. Toegang tot persoonlijke informatie is beperkt tot de Pricewise-medewerkers, contractpartijen en agenten die de informatie nodig hebben om onze diensten te laten functioneren, verder te ontwikkelen en te verbeteren. Deze partijen zijn begrensd door verplichtingen van vertrouwelijkheid en kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, inclusief beëindiging van de relatie en rechtsvervolging, als zij falen aan deze verplichtingen te voldoen. Voor beveiliging van persoonsgegevens en de handelingen die je op onze website verricht, maken we gebruik van Secure Socket Layer. Met deze techniek kunnen anderen je gegevens niet inzien.

Geheimhouding

Medewerkers van Pricewise en overigen die in opdracht van Pricewise toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Verwerking van persoonsgegevens en opzeggen

Pricewise legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van het overstappen van leverancier of aanbieder en/of om je te informeren over voor jou relevante activiteiten, aanbiedingen en diensten van Pricewise. Heb je geen behoefte aan deze informatie, of wil je je toestemming voor het gebruik van je e-mailadres, adresgegevens of (mobiele) telefoonnummer intrekken? Dan kun je dit schriftelijk doorgeven via ons contactformulier of de afmeldmogelijkheid onder aan onze e-mailcorrespondentie. In verband met administratieve verwerking stopt de informatievoorziening waarvoor je je hebt afgemeld binnen enkele dagen.

Als je de registratie bij Pricewise beëindigt, verwijderen we je persoonsgegevens op jouw verzoek uit ons bestand, tenzij we deze op grond van een wettelijke verplichting langer moeten bewaren. Onze klantenservice helpt je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. Je hebt nadrukkelijk het recht op correctie van je gegevens.

Vragen en klachten

Heb je vragen of klachten over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt telefonisch contact met ons opnemen via 088-66 99 000 (lokaal tarief) of info(at)pricewise.nl. Ook kun je gebruikmaken van ons klachtenformulier of, voor overige zaken, ons algemene contactformulier.