Cookies
Om Pricewise beter te maken en je persoonlijker te kunnen helpen, maken we gebruik van functionele en analytische cookies. Daarnaast plaatsen we cookies die ons en derde partijen in staat stellen om jouw internetgedrag te volgen, zodat we onze communicatie naar jou persoonlijker en relevanter kunnen maken. Als je op “Oké” klikt, dan ga je hiermee akkoord. Je kan er ook voor kiezen om te weigeren. In dat geval plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.

Meer weten? Lees hier meer over ons .
Oké

Privacyverklaring


Jouw privacy is voor Pricewise van groot belang. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij er altijd netjes mee omgaan. Je kunt via www.pricewise.nl een persoonlijke vergelijking maken en een energiecontractinternet- en tv-contractautoverzekering, zorgverzekering, woonverzekering, rechtsbijstandverzekering, reisverzekering, bestelautoverzekering en/of sim only-contract afsluiten of een aanvraag doen voor een lening. Daarom vragen we een aantal persoonsgegevens en gegevens over je huidige situatie uit. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan, alleen de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Pricewise allemaal doen met de informatie die we van jou ontvangen.Cookies

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan ons cookiebeleid.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken normale en bijzondere persoonsgegevens. Onder normale persoonsgegevens verstaan wij onder andere: naam, adres en e-mailadres.
Deze persoonsgegevens zijn vereist voor het aanvragen van een contract. Het is per dienst afhankelijk welke gegevens wij nodig hebben. We verzamelen enkel de persoonsgegevens die zijn vereist voor de uitvoering van de dienst.
 
Onder bijzondere persoonsgegevens verstaan wij:

 • BSN-nummer: dat verwerken wij enkel in opdracht van een zorgverzekeraar voor de aanvraag van een zorgverzekering of in het geval van een lening.
 • Strafrechtelijke persoonsgegevens: sommige verzekeraars hebben deze persoonsgegevens nodig om je contract te kunnen opmaken.
 • Bankgegevens: voor de afhandeling van je verzoek.
Sollicitanten

Wanneer je solliciteert bij Pricewise, zullen wij je persoonsgegevens enkel gebruiken voor het verwerken van je sollicitatie. De grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens is toestemming.
 
Pricewise bewaart de sollicitatiegegevens van een sollicitant tot vier weken na beëindiging dan wel afronding van de sollicitatieprocedure. Tenzij er toestemming is gegeven door de sollicitant om de gegevens (na beëindiging van de sollicitatieprocedure) nog maximaal één jaar te bewaren in onze talentenpool. Mocht je vragen hebben over deze verwerking kun je contact opnemen via de contactgegevens onderaan de pagina.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Ons hoofddoel is het maken van een vergelijking en het afsluiten van een contract. Tevens helpen wij jou met welke producten of diensten bij jouw situatie passen en leveren wij de dienst naar keuze.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om contact met je te kunnen houden om je te informeren over producten en diensten én om je te vragen wat je van onze service vond.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren je gegevens zolang wij die nodig hebben voor het specifieke doel. Bijvoorbeeld het leveren van de dienst of indien dit verplicht is op grond van de wet. Na de geleverde dienst verwijderen wij je gegevens of anonimiseren wij deze gegevens waardoor het niet meer herleidbaar is naar jou.

Nieuwsbrief en andere e-mailcommunicatie

In het geval van het e-mailbeleid houden wij ons aan de regels van de Telecommunicatiewet. Mensen die via Pricewise overstappen, zien wij als klanten. Met onze klanten houden wij contact op verschillende manieren:

 • Ontvangstbevestiging: als je een aanvraag hebt gedaan bij Pricewise ontvang je van ons hiervan een bevestiging.
 • Nieuwsbrief: als je je bij ons aanmeldt ontvang je de nieuwsbrief over relevante onderwerpen, max. zes keer per maand.
 • Persoonlijke serviceberichten: als je bij ons een aanvraag hebt gedaan, ontvang je ook ander relevant nieuws, max. zes keer per maand.
 • Contactformulier: als je bij ons een contactformulier invult, gebruiken we deze gegevens om je vraag te beantwoorden.
 • E-mail met persoonlijke resultaten overzicht: via onze website is het mogelijk om een overzicht van je persoonlijke vergelijking naar je e-mailadres te versturen om deze later nog te bekijken.
 • E-mail met overzicht van producten naar interesse: na een aanvraag is het mogelijk om een overzicht van een ander product naar je e-mailadres te versturen om deze later te bekijken.

Het is op elk moment mogelijk om je uit te schrijven voor alle e-mailcommunicatie, onder elk bericht bevindt zich een afmeldlink.

Social media

Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp en Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze bedrijven. Deze knoppen worden actief indien je daarop klikt. Lees de privacyverklaringen van deze bedrijven (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Pricewise gebruikt je e-mailadres om je gericht advertenties te kunnen tonen via Facebook. Pricewise zal hiervoor je e-mailadres in gehashte vorm uploaden naar Facebook, met behulp van een zogeheten advertising-tool. Een gehasht e-mailadres is een code die Pricewise verstuurt aan Facebook, waardoor Facebook jou als klant kan identificeren zonder direct over je e-mailadres te beschikken. Wanneer Pricewise je e-mailadres gehasht heeft geüpload, zorgt Facebook ervoor dat je de voor jou relevante advertenties te zien krijgt. De groep klanten die we hebben geüpload in Facebook, kan vervolgens door ons worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebookgebruikers krijgen de campagne te zien. Lees meer hierover op de website van Facebook.

Acties

Via onze website is het mogelijk om mee te doen aan verschillende acties. Voor de uitvoering van deze acties werken wij (soms) samen met externe partijen. Indien nodig versturen wij je persoonsgegevens naar deze partijen enkel voor de uitvoering van de actie. Het meedoen aan de acties is vrijwillig en het is te allen tijde mogelijk om je uit te schrijven.

Contactmomenten

Als je contact met ons opneemt leggen wij dit vast in je persoonlijke dossier. Contact met ons opnemen kan op verschillende manieren:

 • Telefonisch: mocht je contact opnemen met onze klantenservice dan leggen wij de gemaakte afspraken vast in je persoonlijke dossier enkel als je klant bent van Pricewise.
 • Brieven en e-mails: te allen tijde beantwoorden wij de vragen die we ontvangen via brieven of e-mail.
 • Social media: mocht je contact opnemen met ons via social media, dan zullen wij je vragen beantwoorden via hetzelfde kanaal.

Klanttevredenheid

Ons doel is het leveren van de beste service aan onze klanten. Hierdoor vragen we je om ons een beoordeling te geven. Wij gebruiken deze informatie enkel voor het meten van de klanttevredenheid.

E-mailcommunicatie

Wij combineren de persoonsgegevens uit je aanvraag met elkaar, bijvoorbeeld je e-mailadres en het product wat je hebt gekocht. Door middel van de combinatie bieden wij je gepersonaliseerde aanbiedingen. Zo wordt voorkomen dat je aanbiedingen krijgt die voor jou minder interessant zijn. Voor analysedoeleinden registeren we middels onze e-mailcommunicatie het open-en klikgedrag. Wil je niet dat we jouw persoonsgegevens gebruiken voor marketing-doeleinden? Dit kun je aangeven door gebruik te maken van de contactgegevens onderaan de pagina.

My Pricewise

Doe je een aanvraag via Pricwise, dan is het mogelijk om een account aan te maken op My Pricewise. Hiernaast is het ook mogelijk om via onze website een account aan te maken. Voor het aanmaken van het account verwerken wij je e-mailadres. Via dit account kom je in een digitale omgeving terecht. In deze omgeving is het mogelijk om je persoonlijke gegevens aan te vullen en je vergelijkingen en aanvragen te bekijken.

Delen van persoonsgegevens

In bijna alle gevallen verkrijgen wij persoonsgegevens direct van jou. In sommige gevallen delen wij deze persoonsgegevens met andere partijen voor de afhandeling van je verzoek. Met al deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.
 

 • Wij delen je gegevens met technische dienstverleners die ons helpen bij de afhandeling van je verzoek.
 • Wij werken in samen met Voogd & Voogd. Voogd treedt op als gevolmachtigde partij. Dit houdt in dat zij diverse werkzaamheden uitvoeren namens de verzekeraar, die de verzekeraar gewoonlijk zelf uitvoert. Denk hierbij aan het verzorgen van de polisadministratie, het incasseren van de premie en het verzorgen van de schadebehandeling.
 • Wij delen je gegevens met partijen die ons helpen om fraude te bestrijden.
 • Wij ontvangen data van marketingbureau Leadlabel om ons te helpen bij het opzetten van marketingcampagnes rondom het kopen en verkopen van huizen.
 • Wij delen je gegevens met partijen die ons helpen om premieberekingen en polisvoorwaarden op te halen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen ervoor dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. We nemen hier passende beveiligingsmaatregelen voor. Medewerkers van Pricewise en overigen die in opdracht van Pricewise toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen. Mocht je nog vragen hebben over ons beveiligingsbeleid kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wijzigingen kunnen voorkomen als er iets verandert in de wet- en regelgeving. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 1 maart 2021.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens van Pricewise hieronder. Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • alle persoonsgegevens laten verwijderen (recht om te worden vergeten).

Indien je gebruik wilt maken van een van bovenstaande rechten, stuur dan je verzoek per e-mail naar privacy@pricewise.com of via de contactgegevens onderaan de pagina.

Vraag of klacht indienen

Als je vragen hebt over privacy bij Pricewise kun je contact opnemen via privacy@pricewise.nl. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Pricewise B.V.
T.a.v. afdeling privacy
Joan Muyskenweg 37
1114 AN Amsterdam
privacy@pricewise.com

Pricewise