Een schade doorgeven voor je verzekering

Je kunt op werkdagen een schade melden via 088-66 99 012 (lokaal tarief). Om je schademelding zo snel mogelijk te regelen, moet je je polis of groene kaart (internationaal verzekeringsbewijs) bij de hand hebben.


Los van de telefonische schademelding moet je ons ook altijd een ingevuld en ondertekend schadeformulier sturen. Dit schadeformulier vind je bij je polisformulieren. Je kunt het schadeformulier downloaden. Of het schadeformulier digitaal invullen. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende schadeformulier naar:

Pricewise Verzekeringen
t.a.v. Schadeafdeling
Postbus 3359
1001 AD Amsterdam

Je kunt de formulieren ook scannen en per mail toezenden aan verzekeringen(at)pricewise.nl. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging als wij het schadeformulier hebben ontvangen.

Let op: Als je een WA- of WA + Beperkt Casco-verzekering hebt, ben je niet automatisch in het bezit van verhaalsrechtsbijstand. Zonder verhaalsrechtbijstand moet je de tegenpartij zelf aansprakelijk stellen voor schade en/of letsel die je hebt opgelopen. In dat geval kun je hier de voorbeeldbrief downloaden.