Dienstenwijzer Pricewise

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht je voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te geven.Verzekeringen en Financiële Diensten BV


Naam en adres

Pricewise Verzekeringen en Financiële Diensten
Overtoom 16, 1054 HJ Amsterdam
Postbus 3359, 1001AD Amsterdam
Telefoon 088-6699012
verzekeringen@pricewise.nl
www.pricewise.nl
KvK Amsterdam: 34279728

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12017061. Lees hier meer over het toezicht en regulering van de verzekeringsmarkt.

Aard van dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

 • Schadeverzekeringen
 • Levensverzekeringen
 • Spaarrekeningen
 • Doorlopend krediet

Voor advies kun je rechtstreeks contact met ons opnemen. Mocht je via onze website www.pricewise.nl (of een van de andere websites waarmee Pricewise actief is, zoals www.bestelauto-verzekeren.nl, www.vergelijk-autoverzekeringen.com of www.autoverzekeringen-vergelijken.nl) een verzekering afsluiten, dan is er geen sprake van advies. In dat geval is er sprake van execution only.

Twijfel je over dekking, voorwaarden of iets anders, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die je ondervindt door de door jou gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering.

Klachten

Als je niet tevreden bent over Pricewise, kun je een klacht indienen door het formulier op onze website in te vullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. je ontvangt uiterlijk binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie.

Als je niet tevreden bent over de manier waarop je klacht is opgelost of als je klacht nog steeds niet is opgelost, dan kun je voor schadeverzekeringen contact opnemen met:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Neem voor zorgverzekeringen contact op met Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), Postbus 291, 3700 AG in Zeist. Je kunt ook bellen met 030-698 83 60 of een e-mail sturen naar info@skgz.nl.

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om je te adviseren te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of verzekeraars.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

Pricewise streeft ernaar om een zo volledig mogelijke vergelijking aan te bieden. Wij hebben op dit moment niet met alle verzekeraars een samenwerking. Verzekeraars waar wij wel de tarieven van ontvangen maar geen directe samenwerking mee hebben, worden wel meegenomen in de vergelijking.

Wijze van beloning

Voor elke verzekering die wordt afgesloten, ontvangt Pricewise een doorlopende of eenmalige provisie van de verzekeringsmaatschappij.


Consumptief Krediet en Financiële Diensten BV


Naam en adres

Pricewise Verzekeringen en Financiële Diensten

Overtoom 16, 1054 HJ Amsterdam

Postbus 3359, 1001AD Amsterdam

Telefoon 088-6699075

lenen@pricewise.nl

www.pricewise.nl

KvK Amsterdam: 34279728

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12017061.

Wat doet Pricewise

Pricewise vergelijkt, bemiddeld en adviseert over consumptieve kredieten. Dat doen wij via internet, telefonie en email. Op Pricewise.nl vind je alles wat je zoekt over leningen. Deze informatie hebben wij zo helder, duidelijk en volledig mogelijk neergezet. Met jouw gegevens proberen wij een zo goed mogelijke vergelijking te maken van producten bij diverse aanbieders om een zo goed mogelijk advies te geven.

Wat verwachten wij van jou

Je kunt aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen, maar om je goed van dienst te kunnen zijn, verwachten wij ook een aantal zaken van jou:

 • Het is belangrijk dat je de juiste en volledige gegevens verstrekt. Dit is in je eigen belang. Met jouw gegevens kunnen we een passend advies voor jou situatie maken. Als achteraf blijkt dat de gegevens onjuist zijn kan ons advies dan wel de offerte worden ingetrokken.
 • Bij bepaalde diensten zijn wij wettelijk verplicht je identiteit aan de hand van een identiteitsbewijs vast te stellen en daarvan een kopie te maken.
 • Het is voor ons belangrijk om te weten of je ergens anders ook leningen hebt lopen. Hiermee kunnen we kijken of je misschien je maandlasten kunt verlagen.
 • Wij leggen je situatie schriftelijk vast en stellen een zogenaamd klantprofiel op. Nadat wij dit met je hebben ingevuld, ondertekent zowel jij als onze adviseur dit formulier.
 • Mochten er in je persoonlijke situatie en/of verzekerde zaken wijzigingen voordoen, dan verwachten wij dat je dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat financiële risico’s niet te groot worden. Onder wijzigingen vallen onder meer: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, beëindiging dienstverband, aanschaf van kostbare zaken, vervanging van een verzekerd object (bijvoorbeeld een auto), aan- en verbouw van uw woning, wijziging van je e-mailadres, verhuizing en beëindiging van of wijziging van ergens anders lopende consumptieve kredieten en of andere financieringen.
 • Wij vragen je de gegevens in de stukken die je ontvangt te controleren op juistheid en of deze volgens jouw aanvraag zijn. In geval van onjuistheden of onvolledigheden verwachten wij van je dat je deze zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, schriftelijk aan ons meldt.
 • Je geeft de bank toestemming om Pricewise terugkoppeling te geven over de status van jouw aanvraag zodat wij altijd de beste lening voor je kunnen vinden.

Klachten

Als je niet tevreden bent over Pricewise, kun je een klacht indienen door het formulier op onze website in te vullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Als je niet tevreden bent over de manier waarop je klacht is opgelost of als je klacht nog steeds niet is opgelost, dan kun je voor consumptief krediet contact opnemen met:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

Pricewise geeft een zo volledig mogelijke vergelijking aan te bieden. Wij hebben op dit moment niet met alle aanbieders een samenwerking. Aanbieders waar wij wel de tarieven van ontvangen maar geen directe samenwerking mee hebben, worden wel meegenomen in de vergelijking.

Wijze van beloning

Voor elke lening die wordt afgesloten krijgen wij een doorlopende provisie over het openstaande bedrag van de aanbieder.

Kredietbeschermers

Wij geven geen advies over levensverzekeringen. Wil je een strikt persoonlijk advies over overlijdensrisicoverzekeringen, zoek dan een adviseur of tussenpersoon bij jou in de buurt.