Cookies

Om Pricewise beter te maken en je persoonlijker te kunnen helpen, maken we gebruik van functionele en analytische cookies. Daarnaast plaatsen we cookies die ons en derde partijen in staat stellen om jouw internetgedrag te volgen, zodat we onze communicatie naar jou persoonlijker en relevanter kunnen maken. Als je op “Oké” klikt, dan ga je hiermee akkoord. Je kan er ook voor kiezen om te . In dat geval plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.

Meer weten? Lees hier meer over ons .

Toezicht en regulering van de verzekeringsmarkt

Om de consument te beschermen kent de verzekeringsmarkt een hoge graad van regulering. Hieronder vind je een beknopte uitleg over hoe dat is geregeld en wat de voordelen daarvan zijn.Financieel toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Sinds 1 januari 2007 is er een nieuwe wet voor financiële dienstverleners en andere financi ële ondernemingen. Dit is de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze wet is opgesteld om de consument te beschermen.

De wet stelt eisen aan het gedrag van de financiële dienstverlener richting de consument. De eisen hebben betrekking op:

Informatieverstrekking:

 • De financieel dienstverlener is verplicht om je bepaalde informatie te geven, als je een complex financieel product koopt. Bij een complex financieel product kun je denken aan een hypotheek.

Adviesregels:

 • Voordat de financieel dienstverlener jou een financieel product adviseert, moet hij kijken of je er genoeg van weet. Hij moet onderzoeken of je al ervaring hebt met het product en of je veel of weinig risico's wil nemen. Ook moet hij vragen wat je financiële positie is en wat je met het product wil gaan doen.
 • Aansluiting bij erkende Geschillencommissie

De Wft verplicht financieel dienstverleners dat ze in bezit zijn van een vergunning. Op de website van de AFM ( www.afm.nl) staat een overzicht, waarin je kan zien of een financieel dienstverlener een vergunning heeft aangevraagd en/of in bezit heeft.

Op Pricewise.nl vind je eigenlijk geen producten die tot de categorie “complexe financiële” producten behoren. Pricewise verschaft je de mogelijkheid om producten goed met elkaar te vergelijken, zodat je zelf een keuze kunt maken. Mocht je er niet uitkomen, dan kun je altijd de hulp van onze helpdesk inroepen.

De definitie van een complex product:

Een in art. 1 sub d van het Besluit financiële dienstverlening als zodanig gedefinieerd product, bestaande uit:

 • Een combinatie van twee of meer financiële producten, waarvan er ten minste één afhankelijk is van de ontwikkelingen op financiële markten of andere markten:
 • Een levensverzekering, niet zijnde een overlijdensrisicoverzekering:
 • Een combinatie van een hypothecair krediet met een levensverzekering, niet zijnde een overlijdensrisicoverzekering.

Klachten melden bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Een aantal klachtenloketten en financiële brancheorganisaties heeft de handen ineen geslagen en sinds april 2007 het Klachteninstituut Financi ële Dienstverlening (Kifid) opgericht. Het Kifid is een onafhankelijk instituut, waar je terecht kunt met vragen of klachten over financiële dienstverlening en financiële dienstverleners. Financi ële dienstverleners zijn verzekeraars, tussenpersonen en banken. Kijk voor meer informatie op de website van Kifid op www.kifid.nl.

Achtergrond van het Kifid

Begin 2005 hebben de financiële brancheverenigingen de handen ineen geslagen om te komen tot één geschilleninstantie, waarin alle bestaande geschillenregelingen samen moeten komen.

Het Kifid is opgericht door de volgende brancheorganisaties:

 • Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF)
 • Federatie Onderlinge Verzekeraars (FOV)
 • Nederlandse vereniging van assurantieadviseurs en financiële dienstverleners (NVA)
 • Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
 • Nederlandse vereniging van onafhankelijke financiële en assurantieadviseurs (NBVA)
 • Verbond van Verzekeraars Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA)
 • Vereniging Federatie Financieel Planners (Vereniging FFP)
 • Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN)
 • Vereniging van Hypotheekadviseurs in Nederland (VvHN)
 • Overlegpartners

De oprichters hebben voor de oprichting overleg gepleegd met:

 • Dutch Securities Institute (DSI)
 • Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH)
 • Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening
 • Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC)
 • Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV)

Andere partijen die vanaf het begin een rol spelen in de ontwikkeling van het Kifid zijn:

 • Consumentenbond
 • Ministerie van Financiën
 • Autoriteit Financiële Markten

Het belang van een kwalitatief hoogwaardig instituut voor geschilbeslechting staat bij alle genoemde organisaties hoog in het vaandel.

Pricewise