Vergoeding Verpleging 2021

Verpleging wordt vergoed uit de basisverzekering. Onder verpleging wordt het volgende verstaan: dagverpleging, meerdaagse verpleging en verzorging in een ziekenhuis. Wel geldt er een eigen bijdrage . Een aantal verzekeraars bieden in hun aanvullende verzekeringen een vergoeding voor de eigen bijdrage. In het vergoedingsoverzicht hieronder zie je welke zorgverzekeraars dat zijn en tegen welke premies zij deze vergoedingen bieden. 

Zorgverzekering vergelijken

Ga direct naar

Per verzekeraar

Zorg en Zekerheid


100%, max. € 200,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

AV Plus

€ 48,70

Op prijs gesorteerd

AV Plus

100%, max. € 200,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 48,70