Waterkracht

Waterkracht (of ‘waterenergie’) wordt doorgaans opgewekt door gebruik te maken van de stroomsnelheid van het water en van de verschillen in waterniveaus. Omdat Nederland geen grote hoogteverschillen van water kent door het ontbreken van echte bergen, wordt deze vorm hier niet gebruikt. De Maas en de Rijn hebben een verval van hoogstens vier meter. Daarentegen maken we gebruik van waterkrachtcentrales, waarin grote hoeveelheden water in korte tijd passeren.


Waterkracht
Energie vergelijken

Waterkrachtcentrales

Waterkracht wordt ook wel ‘hydro-elektrische energie’ genoemd en in Nederland opgewekt door zogenoemde ‘reactie-turbines’. Op een aantal plekken in de Nederlandse wateren zijn stuwen gebouwd die het water opstuwen. Deze stuwen zorgen ervoor dat er altijd voldoende wateraanvoer voor in de waterkrachtcentrale is. Dit water wordt geleid naar de waterturbines, die door het stromende en vallende water beginnen te draaien. Deze draaiende beweging wordt door een generator omgezet in stroom. De stroom van de generator wordt via een omvormer omgezet naar de juiste spanning en naar de huizen gestuurd.

De rol van waterkrachtcentrales in Nederland

Nederland kent vier middelgrote waterkrachtcentrales. Deze staan in Alphen/Lith, Maurik, Linne en Hagestein. Hiernaast zijn er nog een aantal kleine watermolens. Hoewel Nederland een waterland is, speelt de energieproductie door waterkracht hier momenteel geen grote rol. Van de totale hoeveelheid groene stroom wordt slechts een paar procent in Nederland opgewekt met waterkracht. In ons land wordt voor het opwekken van elektriciteit middels waterkracht alleen gebruik gemaakt van ‘reactie-turbines’.

Hoe duurzaam is energie uit waterkracht?

Waterkracht is een schone en goedkope energiebron. Ook is waterkracht nauwelijks afhankelijk van het weer. Zonne-energie en windenergie zijn afhankelijk van het weer. Een nadeel van waterkrachtenergie is de impact op de omgeving. Vooral op de verplaatsingruimte voor de vissen. Een oplossing hiervoor is een visgeleidingssysteem, zodat de vissen om een dam of dijk heen kunnen.

Pricewise Be wise. Check your price.

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en relevante advertenties bij derden te tonen.