Kan ik lenen met een BKR-registratie?

Wanneer je een lening afsluit, wordt dit door de kredietverstrekker doorgegeven aan het BKR. Het BKR is een centraal informatiesysteem waarin alle kredieten geregistreerd worden. Veel mensen denken dat een BKR-registratie een nadeel is. Maar dit is niet altijd het geval. Als je geen betalingsachterstand hebt, heb je een positieve registratie. Je kunt dan ook geld lenen. Wij vertellen je hier meer over.Leningen vergelijken

Wanneer krijg je een BKR-registratie

Alle kredieten die je langer dan één maand gebruikt en meer dan € 250,- worden gemeld bij het BKR. Je wordt dus geregistreerd bij het BKR in de volgende gevallen:

 • Je kunt rood staan
 • Je hebt een creditcard
 • Je hebt een doorlopend krediet of persoonlijke lening
 • Je maakt gebruik van een uitgestelde betaling
 • Je maakt gebruik van een private lease-regeling

Als je op tijd betaalt, heb je een positieve registratie. Kom je je betalingsverplichting niet na, dan verandert je positieve registratie in een negatieve registratie. Dit gebeurt vanaf minimaal twee maanden betalingsachterstand.

BKR-coderingen

Er zijn verschillende coderingen die je kunt krijgen na een betalingsachterstand:
 

A-code (achterstandsmelding)

Deze code krijg je als je enkele maanden achterloopt met betalen. Je wordt niet door het BKR op de hoogte gebracht. Wel krijg je eerst altijd een betalingsherinnering en een aanmaning. Zo heb je nog tijd om je betalingsachterstand te voldoen. Daarna mag het bedrijf je gegevens doorgeven aan het BKR. Afhankelijk van het soort achterstand, krijg je een numerieke codering achter de A:

 • Code 1: je hebt een betalingsregeling getroffen.
 • Code 2: het bedrag is opeisbaar. De kredietverstrekker verwacht dat je het hele bedrag in één keer terugbetaalt. Vaak wordt hiervoor een incassobureau ingeschakeld.
 • Code 3: deze kan twee betekenissen hebben:
  • Afboeking: in dit geval besluit de kredietverstrekker voorlopig niets met je dossier te doen. Binnen 5 jaar wordt je aangeschreven. Je krijgt een code 3 zonder einddatum.
  • Kwijtschelding: dit een code 3 met einddatum. Er wordt afgesproken dat je een bepaald bedrag voldoet en de rest wordt kwijtgescholden.
 • Code 4: je bent langere tijd onbereikbaar (geweest).
 • Code 5: deze tijdelijke code geldt alleen voor een betalingsregeling voor je hypotheek.

H-code (herstelmelding)

Als er geen betalingsachterstand meer is, wordt deze code gemeld. Dit betekent dus dat je geen schulden meer hebt.

Beide meldingen blijven vijf jaar zichtbaar.

Lenen met een BKR-registratie

Een kredietverstrekker is wettelijk verplicht om te toetsen of je een registratie bij het BKR hebt. Een negatieve BKR-registratie betekent vaak dat je een betalingsachterstand hebt. Het is in dit geval lastig om een lening af te sluiten.

Meer weten?

Staat je vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met onze klantenservice via 088-66 99 075 (op werkdagen van 9.00 tot 18.00, lokaal tarief). We helpen je graag verder.

Pricewise Be wise. Check your price.