Cookies

Om Pricewise beter te maken en je persoonlijker te kunnen helpen, maken we gebruik van functionele en analytische cookies. Daarnaast plaatsen we cookies die ons en derde partijen in staat stellen om jouw internetgedrag te volgen, zodat we onze communicatie naar jou persoonlijker en relevanter kunnen maken. Als je op “Oké” klikt, dan ga je hiermee akkoord. Je kan er ook voor kiezen om te . In dat geval plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.

Meer weten? Lees hier meer over ons .

Algemene uitleg gezinsrechtsbijstand

Een rechtsbijstandverzekering dekt de proceskosten en de kosten van juridische en andere deskundige bijstand in gevallen die in de polisvoorwaarden zijn genoemd, zoals de kosten van een advocaat.

  • Verdere specificatie rechtsbijstandverzekeringen
  • Doelgroep rechtsbijstandverzekeringen
  • Premie rechtsbijstandverzekeringen
  • Bijzonderheden rechtsbijstandverzekeringen

Verdere specificatie rechtsbijstandverzekeringen

Gedekt zijn de gebeurtenissen die bij het afsluiten van de verzekering redelijkerwijs niet te verwachten waren. Alle gezinsleden gelden als verzekerden, ook in hun hoedanigheid als eigenaar van een motorrijtuig.

Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen gelden de volgende uitsluitingen:

  • Echtscheiding
  • Fiscale kwesties
  • Geschillen die voortvloeien uit betaalde activiteiten.
  • Het niet in bezit zijn van een rijbewijs. Dit is van belang bij de motorrijtuigrechtsbijstand.
  • Opzet

Arbeidsrechtelijke conflicten zijn wel gedekt als de verzekerde werknemer is.

Doelgroep rechtsbijstandverzekeringen

De doelgroep van een rechtsbijstandverzekering zijn particulieren.

Premie rechtsbijstandverzekeringen

De premie van de rechtsbijstandverzekering is een vast bedrag per jaar. Dit varieert van € 50 voor een beperkte dekking tot rond de 165 voor een uitgebreide dekking.

Bijzonderheden rechtsbijstandverzekeringen

Externe kosten zijn soms gemaximeerd gedekt.

De rechtsbijstand wordt vaak door deskundigen verleend die in dienst zijn bij een onafhankelijke rechtspersoon. De meeste polissen bevatten een geschillenregeling. Dit houdt in dat de verzekerde door een onafhankelijk advocaat kan laten toetsen of de beslissing van de rechtshulpverlener terecht is.

Pricewise