Cookies
Om Pricewise beter te maken en je persoonlijker te kunnen helpen, maken we gebruik van functionele en analytische cookies. Daarnaast plaatsen we cookies die ons en derde partijen in staat stellen om jouw internetgedrag te volgen, zodat we onze communicatie naar jou persoonlijker en relevanter kunnen maken. Als je op “Oké” klikt, dan ga je hiermee akkoord. Je kan er ook voor kiezen om te weigeren. In dat geval plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.

Meer weten? Lees hier meer over ons .
Oké

Kernenergie

Kernenergie, ook wel nucleaire energie of atoomenergie genoemd, is een nucleaire bron voor grijze stroom. Veel mensen zijn wel bekend met de termen ‘kernenergie’ en ‘kerncentrales’ maar weten niet altijd hoe de opwekking van kernenergie in de kerncentrales plaatsvindt.Kernenergie
Energie vergelijken

Opwekking van kernenergie

Om de energie uit de kern van het atoom te halen, wordt gebruik gemaakt van twee verschillende technieken, namelijk kernsplitsing of kernfusie. Voor de opwekking van elektriciteit uit kernenergie wordt vooralsnog alleen gebruik gemaakt van kernsplitsing. Energie die vrijkomt wordt veroorzaakt door de splijting van de atoomkernen van uranium (U). Deze grote hoeveelheid energie zet andere uraniumatomen weer aan tot kernsplijting waardoor een kettingreactie wordt veroorzaakt. De vrijgekomen energie/warmte wordt gebruikt om water zodanig te verhitten dat er stoom ontstaat. Deze stoom drijft een turbine aan die vervolgens een generator aandrijft waarin vervolgens de elektriciteit wordt opgewekt.

Duurzaam?

Volgens het kabinet is het opwekken van elektriciteit uit kernenergie een belangrijke overbrugging naar een duurzame energievoorziening. Bij het productieproces van kernenergie vindt nagenoeg geen CO2 -uitstoot plaats en uranium is een relatief goedkope grondstof. Toch is kernenergie een vorm van grijze energie, omdat de atomen uitputbaar zijn en er bij het productieproces radioactief afval overblijft. Dit afval is zeer slecht voor de gezondheid kan tienduizenden jaren straling afgeven. Wat te doen met dit afval is nog steeds onderwerp van discussie.

Kiezen voor kernenergie

Van de energieleveranciers die grijze stroom aanbieden, wordt de stroom in de meeste gevallen voor een gedeelte opgewekt uit kernenergie. Wil je wel of geen kernenergie? Via Pricewise kun je op de verschillende soorten energie selecteren. Selecteer in het vergelijkingsresultaat de filteroptie "duurzaam" op grijs of groen. Klik vervolgens op een energieleverancier. Bij de tab productinformatie vind je op het stroometiket informatie over de productiebronnen. Hier kun je dus zien of de energieleverancier wel of geen gebruik maakt van kernenergie.

Voordelen kernenergie

  • Bij de productie van kernenergie komt geen CO2 vrij
  • De grondstof uranium is relatief goedkoop en er is veel van beschikbaar
  • Eén kerncentrale produceert veel kernenergie

Nadelen kernenergie

  • Bij de productie ontstaat radioactief materiaal, dat is erg gevaarlijk. En het blijft nog duizenden jaren gevaarlijk
  • De grondstof uranium is schadelijk voor de gezondheid
  • Als er een kernramp plaatsvindt, heeft dit vreselijke gevolgen voor mens en milieu

Pricewise