Cookies
Om Pricewise beter te maken en je persoonlijker te kunnen helpen, maken we gebruik van functionele en analytische cookies. Daarnaast plaatsen we cookies die ons en derde partijen in staat stellen om jouw internetgedrag te volgen, zodat we onze communicatie naar jou persoonlijker en relevanter kunnen maken. Als je op “Oké” klikt, dan ga je hiermee akkoord. Je kan er ook voor kiezen om te weigeren. In dat geval plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.

Meer weten? Lees hier meer over ons .
Oké

Groen gas: de biologische gassoort

Groen gas is een methaanhoudend gas dat wordt geproduceerd uit biomassa (biogas). Het is een duurzaam alternatief voor aardgas, een milieuvervuilend gas. Tot op heden wordt met groen gas nog vaak CO2-gecompenseerd gas bedoeld. Dit betekent dat de CO2-uitstoot als gevolg van de productie van groen (aard)gas, volledig gecompenseerd wordt met bijvoorbeeld het planten van bomen. Veel energieleveranciers bieden je de mogelijkheid om voor groen gas te kiezen.


Groen gas
Energie vergelijken

Productie van groen gas

Groen gas kan op 2 verschillende manieren worden geproduceerd, namelijk door vergisting of vergassing van biomassa:

  • Vergisting (biochemisch)
    Bacteriën breken organisch materiaal (biomassa) af waaruit een gas ontstaat. Dit gas bestaat grotendeels uit metaan en koolstofdioxide. Deze vorm van groen gas staat beter bekend als biogas. Dit gas wordt uiteindelijk nog opgeschoond, waarbij het grootste gedeelte koolstofdioxide verwijderd wordt en op het niveau van aardgaskwaliteit wordt gebracht.
  • Vergassing (thermochemisch) 
    Organisch materiaal wordt afgebroken door verhitting. Tijdens dit proces wordt een beetje water aan de biomassa toegevoegd, die vervolgens wordt verhit. Hieruit ontstaat synthesegas, een gas dat voornamelijk bestaat uit koolstofmonoxide, waterstof en methaan. Na reiniging wordt dit gas direct in een warmtekrachtinstallatie omgezet in elektriciteit en warmte.

Uit veiligheidsoverwegingen wordt de typische gaslucht, zoals we die ook bij aardgas kennen, aan het groene gas toegevoegd.

Nederlandse markt voor groen gas

Op 1 juli 2009 is de verkoop van groen gas in Nederland van start gegaan. Momenteel leveren de meeste leveranciers van energie (deels) groen gas. De totale hoeveelheid groen gas dat in Nederland wordt geproduceerd, is nog klein. Vaak gaat het bij de levering nog om klimaatgecompenseerd (aard)gas. Energieleveranciers zorgen ervoor dat de CO2-uitstoot als gevolg van de productie van groen (aard)gas, volledig gecompenseerd wordt met bijvoorbeeld het planten van bomen.

Stimulering duurzame energieproductie (SDE+) en certificering

In 2050 moet de Nederlandse energieproductie bijna helemaal CO2-neutraal en duurzaam zijn. Om dit te stimuleren stelt de overheid sinds 1 januari 2008 subsidies beschikbaar voor de productie van onder andere groen gas. Alleen het groene gas dat wordt toegevoegd aan het gasnet wordt door de SDE+ (Agentschap NL) gesubsidieerd. Groen gas wordt via hetzelfde gastransportnetwerk als aardgas naar de consument vervoerd. Om er zeker van te zijn dat groen gas duurzaam geproduceerd is, ontvangt de energieleverancier een certificaat voor het groene gas. Hierbij staat 1 certificaat voor 1 megawattuur (MWh) energie.

Pricewise