Basisverzekering 2017: wat is verzekerd?

Voor iedereen die in Nederland woont of werkt, is een basisverzekering verplicht. Met de basisverzekering ben je verzekerd voor zorg die volgens de overheid als medisch noodzakelijk wordt gezien. Elk jaar verandert de inhoud van de basisverzekering. Wij hebben de belangrijkste informatie over de basisverzekering in 2017 voor je op een rijtje gezet.Basisverzekering via Pricewise
Zorgverzekering vergelijken

Welke zorg is verzekerd in de basisverzekering?

Hieronder zie je een overzicht van de zorg waarvoor je in 2017 met een basisverzekering verzekerd bent:

 • Geneeskundige zorg (ook in buitenland, maximaal Nederlands tarief)
 • Verblijf in het ziekenhuis
 • Tandheelkundige zorg:
  • Controle en behandeling tot 18 jaar verzekerd in de basisverzekering   
  • Bijzondere (specialistische) tandheelkundige zorg
 • Medische hulpmiddelen
 • Psychologische hulp 
 • Medicijnen
 • Kraamzorg
 • Ziekenvervoer
 • Beperkt verzekerd: fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering
 • Hulp bij stoppen met roken

De basisverzekering is bij elke zorgverzekeraar gelijk en wordt door de overheid samengesteld. Wil je je verzekeren voor zorg die niet onder de basisverzekering valt, dan kun je hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

Wat verandert er in 2017 in de basisverzekering?

De basisverzekering is voor iedereen in Nederland gelijk. Dit wijzigt er in 2017 aan de inhoud van de basisverzekering:

 • Vergoeding bepaalde vormen plastische chirurgie bij medische noodzaak: borstprothesen voor vrouwen zonder borstvorming, medisch noodzakelijke circumsie (besnijdenis) en ooglidcorrectie bij ernstige gezichtsbeperking door verslapping of verlamming van bovenoogleden.
 • Vergoeding kortdurend verblijf in een zorginstelling: voor patiënten die om medische redenen niet thuis kunnen wonen.
 • Vergoeding eerste 37 fysiotherapiebehandelingen bij etalagebenen stadium 2.
 • Vergoeding vervanging snij- en hoektanden jongeren t/m 22 jaar: indien de snij- of hoektand niet aangelegd is of verloren is gegaan door een ongeval vóór het 18de levensjaar, heb je vanaf 2017 recht op vervanging van deze tand(en).

Ook eigen bijdrage wijzigt in 2017:

 • Eigen bijdrage klikgebit op implantaten: eigen bijdrage 10% voor de onderkaak en 8% voor de bovenkaak (in plaats van de € 125,- per boven- en onderkaak).
 • Reparatie en rebasen van het kunstgebit: eigen bijdrage wordt 10%.

Soorten basisverzekeringen 2017

Je hebt de keuze tussen drie verschillende basisverzekeringen. Welke het beste bij jou past, is afhankelijk van je zorgverbruik en wensen.

Premie basisverzekering 2017

Iedere basisverzekering vergoedt dezelfde zorg. De premies mogen zorgverzekeraars zelf bepalen. Hierdoor kunnen de verschillen oplopen tot tientallen euro’s per maand. Er zijn wel verschillen tussen het soort basisverzekering. Namelijk in hoeverre niet-gecontracteerde ziekenhuizen en zorgverleners vergoed worden. Een restitutiepolis is daarom meestal een stuk duurder dan een naturapolis.

Hoe hoog is het eigen risico in 2017?

In 2017 is een wettelijk verplicht eigen risico vastgesteld van € 385,-. Het eigen risico geldt voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Bij kosten voor de verloskundige, kraamzorg of huisarts geldt geen eigen risico. Naast het verplichte eigen risico kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Je kunt je eigen risico verhogen met maximaal € 500,-. Je totale eigen risico komt dan maximaal op € 885,-. Kies je voor een vrijwillig eigen risico, dan krijg je hiervoor een korting op de premie van je basisverzekering. De hoogte van deze korting verschilt per zorgverzekeraar.

Iedere zorgverzekeraar heeft een acceptatieplicht voor de basisverzekering

Elke zorgverzekeraar heeft een acceptatieplicht voor de basisverzekering. De zorgverzekeraar moet de basisverzekering voor iedereen tegen dezelfde premie aanbieden. Dit betekent dat de zorgverzekeraar geen hogere premie mag vragen aan bijvoorbeeld ouderen of zieke mensen.

Overstappen

Je kunt 1 keer per jaar van zorgverzekeraar veranderen. Doe je dit vóór 1 januari? Dan wordt je huidige zorgverzekering opgezegd door je nieuwe zorgverzekeraar. Je kunt ook zelf je zorgverzekering stopzetten voor 1 januari. Dan heb je nog tot 1 februari om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Als je een betaalachterstand hebt die groter is dan 2 maanden, mag een zorgverzekeraar je weigeren. Je moet eerst je hele achterstand aflossen, voordat je kan overstappen.

Meer weten?

Heb je geen antwoord gevonden op je vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice via 088-66 99 012 (lokaal tarief). We helpen je graag verder. Of bekijk de veelgestelde vragen.


Zorgverzekering vergelijken