Cookies

Om Pricewise beter te maken en je persoonlijker te kunnen helpen, maken we gebruik van functionele en analytische cookies. Daarnaast plaatsen we cookies die ons en derde partijen in staat stellen om jouw internetgedrag te volgen, zodat we onze communicatie naar jou persoonlijker en relevanter kunnen maken. Als je op “Oké” klikt, dan ga je hiermee akkoord. Je kan er ook voor kiezen om te . In dat geval plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.

Meer weten? Lees hier meer over ons .

Eigen risico

Wat is het eigen risico voor de zorgverzekering? Het eigen risico is een bedrag dat je zelf betaalt voor de meeste medische zorg uit de basisverzekering. Het verplicht eigen risico bij de zorgverzekering in 2024 is € 385,-. De hoogte van het verplicht eigen risico is al sinds 2016 € 385,- en is nu bevroren tot en met 2025. Wij vertellen je alles over het eigen risico van de zorgverzekering, zoals voor welke zorg er eigen risico geldt en voor welke juist niet, wat het verschil is tussen het verplicht en vrijwillig eigen risico en wat gespreid betalen inhoudt.eigen-risico
Vergelijk zorgverzekeringen

Eigen risico zorgverzekering

Het eigen risico van de zorgverzekering is waarschijnlijk het meest bekende eigen risico. Door verzekerden eigen risico te laten betalen voor basiszorg, wil de overheid ervoor zorgen dat de zorgpremies lager blijven. Je kunt het eigen risico voor jouw basisverzekering jaarlijks opnieuw kiezen. In 2024 ligt dit eigen risico tussen € 385,- en € 885,-. Daarover en hoe het eigen risico van de zorgverzekering werkt, lees je hieronder meer.

Eigen risico 2024

Het verplicht eigen risico blijft in 2024 op € 385,- staan. De hoogte van het verplicht eigen risico is al sinds 2016 € 385,- en is nu bevroren tot en met 2025. Je kunt het eigen risico zelf verhogen tot € 885,-.

Hoe werkt eigen risico?

Het eigen risico wordt in rekening gebracht voor de meeste zorg die onder de basisverzekering valt. Daar kun je een zorgjaar over doen; van 1 januari tot en met 31 december. Heb je geen gebruikgemaakt van zorg uit de basisverzekering, dan wordt er ook geen eigen risico in rekening gebracht. Je kunt elk jaar opnieuw bepalen hoe hoog jij het eigen risico zet. Je kunt het eigen risico, bij de meeste verzekeringen namelijk verhogen met stappen van € 100,-. Tot een maximum van € 885,-. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie. Maar ook geldt, hoe hoger je het eigen risico zet, des te meer je eerst zelf zou moeten betalen voor basiszorg voordat je deze vergoed krijgt.

Een voorbeeld: Anne stoot haar voet en moet hierdoor een kleine operatie ondergaan. De kosten hiervoor zijn € 300,- en er geldt een eigen risico. Anne heeft haar eigen risico op € 385,- staan en heeft nog geen eigen risico betaald dit zorgjaar. Ze betaalt de € 300,-. Twee maanden later, in datzelfde kalenderjaar, doet Anne weer een beroep op zorg uit de basisverzekering waarvoor het eigen risico geldt. De zorgkosten hiervoor liggen op € 200,-. Daarvan betaalt ze nog € 85,- zelf. De overige € 115,- vergoedt de zorgverzekeraar (tenzij Anne een naturaverzekering heeft en naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat). Zet Anne haar eigen risico op € 885,-, dan betaalt ze eerst dit bedrag zelf voordat ze zorgkosten vergoed krijgt van de zorgverzekeraar wanneer ze gebruiktmaakt van zorg uit de basisverzekering.

Wat valt onder eigen risico?

Je betaalt alleen eigen risico als je een beroep doet op bepaalde zorg uit de basisverzekering. Voor zorg waarvoor je een aanvullende verzekering afsluit, betaal je nooit eigen risico. Voor welke basiszorg betaal je eigen risico?

 • ambulancevervoer en ander ziekenvervoer;
 • bekkenfysio bij urine-incontinentie vanaf 9e behandeling;
 • bepaalde geestelijke gezondheidszorg (ggz);
 • bezoek aan een medisch specialist;
 • bloedprikken bij huisarts en medisch specialist;
 • dieetadvies;
 • ergotherapie;
 • fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar vanaf 21ste behandeling bij aandoeningen op de chronische lijst;
 • gehandicaptenzorg bij niet goed horen, zien en taalontwikkelingsstoornis en behandeling door arts voor verstandelijk gehandicapten;
 • hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging en specifieke beperkingen;
 • logeervergoeding in plaats van vervoerskostenvergoeding;
 • logopedie met geneeskundig doel;
 • meeste medicijnen;
 • oefentherapie claudicatio inermittens tót 38e behandeling;
 • oefentherapie COPD tót aan 71e behandeling in eerste behandeljaar;
 • oefentherapie heup- en kniegewricht-artrose vanaf 12e behandeling;
 • revalidatiezorg ouderen en behandeling specialist ouderengeneeskunde;
 • tandartskosten voor chirurgische tandheelkundige hulp en röntgenonderzoek vanaf 18 jaar;
 • ziekenhuisverblijf, operaties, spoedeisende hulp in het ziekenhuis.

Wat valt niet onder eigen risico?

Sommige soorten zorg uit de basisverzekering, zoals de huisarts en kraamzorg, zijn uitgezonderd van het eigen risico. Voor welke zorg uit het basispakket betaal je dan geen eigen risico?

 • 18 (2x9) fysiotherapiebehandelingen voor kinderen tot 18 jaar;
 • gecombineerde leefstijlinterventie (GLI);
 • huisartsenpost/huisartsenzorg;
 • kraamzorg en verloskundige zorg;
 • tandartscontrole en -behandeling tot 18 jaar en fluoridebehandeling voor kinderen tot 6 jaar;
 • wijkverpleging.

Daarnaast hoeven kinderen of hoef je voor kinderen tot 18 jaar voor geen enkele zorg uit de basisverzekering eigen risico te betalen. En aangezien het eigen risico alleen geldt voor zorg uit de basisverzekering, betaal je ook voor fysiotherapie en de tandartsverzekering geen eigen risico. Dat is namelijk zorg die je met de aanvullende verzekering verzekert. Op fysio-uitzonderingen in de basisverzekering na.


Check het aanbod in onze zorgvergelijker

Verplicht eigen risico 2024

Een zorgverzekering zonder eigen risico bestaat niet. Uitzondering zijn kinderen onder de 18 jaar, daarvoor geldt geen eigen risico. Kies je een zorgverzekering, dan kun je zelf bepalen welk eigen risico je dat zorgjaar wilt. Het minimale bedrag ligt op € 385,-. Dat bedrag wordt ook wel het verplicht eigen risico genoemd. Dit bedrag kun je bij de meeste zorgverzekeringen verhogen in stappen van € 100,-. Het eigen risico dat jij kiest, staat vast voor een heel zorgjaar. Verwacht jij veel zorg uit de basisverzekering nodig te hebben? Dan is het verstandig om voor het laagste eigen risico te gaan. Daar staat een iets hogere premie tegenover, maar je hoeft veel minder zorgkosten zelf te betalen voordat je deze vergoed krijgt van de zorgverzekeraar.

Maximaal (vrijwillig) eigen risico 2024

Je kunt het eigen risico vrijwillig verhogen. Dit heet dan het vrijwillig eigen risico. Het eigen risico kun je vrijwillig verhogen in vijf stappen van € 100,- tot maximaal € 500,- extra. Tel je dit bedrag op bij het verplicht eigen risico van € 385,-, dan kom je op een maximaal eigen risico van € 885,- Wanneer je voor een hoger eigen risico kiest, krijg je korting op je zorgpremie. De exacte korting verschilt per zorgverzekeraar, maar ligt gemiddeld rond de € 15,- à € 20,- per maand. Denk jij dat je het aankomende jaar weinig zorg uit de basisverzekering gebruikt? Dan kan het voordelig zijn om voor een hoog eigen risico te kiezen. Vergeet niet dat je dat bedrag zelf betaalt als je toch bepaalde zorg nodig hebt. Houd dus rekening met je financiële zekerheid. En let op: bij sommige zorgverzekeringen kun je alleen kiezen voor het maximaal en minimaal eigen risico, en zijn de tussenstappen dus niet mogelijk.

Eigen risico kind onder 18 jaar

Wanneer moet je eigen risico betalen? Je betaalt pas eigen risico als je 18 jaar of ouder bent. Voor kinderen jongeren dan 18 jaar, geldt het eigen risico voor de zorgverzekering nog niet. Hierdoor is zorg voor kinderen nog toegankelijker.

Wanneer betaal je eigen risico?

Als je zorg gebruikt, stuurt de zorgverlener de rekening naar de zorgverzekeraar. Geldt er voor de zorg die jij hebt ontvangen het eigen risico, dan stuurt de zorgverzekeraar jou voor die kosten de rekening als je het eigen risico nog niet hebt verbruikt. De zorgverzekeraar mág het eigen risico binnen vijf jaar innen. Dat is een lange tijd, en vaak gebeurt het sneller. Wanneer je de rekening ontvangt en wanneer je het eigen risico betaalt, hangt dus af van wanneer de zorgverzekeraar de rekening ontvangt van jouw zorgverlener. En wanneer de zorgverzekeraar deze doorstuurt. De zorgverlener mag de rekening nog één jaar na het kalenderjaar waarin de zorg wordt verleend naar de zorgverzekeraar sturen. Gebeurt dat later, dan betaal je geen eigen risico voor deze zorg.

Vaak kun je bij jouw zorgverzekeraar online zien hoeveel eigen risico je al hebt verbruikt in dat zorgjaar. Of informeer daar telefonisch naar.

Eigen risico gespreid betalen

Bij vrijwel alle zorgverzekeraars kun je het eigen risico gespreid betalen. Dat gebeurt vaak op het moment dat het eigen risico in rekenig wordt gebracht. Weet je vooraf al dat je waarschijnlijk het volledige eigen risico moet voldoen het aankomende kalenderjaar? Dan kun je vooraf aangeven dat je dit bedrag gespreid, en dus in termijnen, wilt betalen. Gespreid betalen doe je in tien termijnen. De zorgverzekeraar verwerkt de kosten in de maandpremie die jij betaalt. Door gespreid te betalen, hoef je niet in één keer een hoog bedrag aan de zorgverzekeraar betalen. Heb je niet gekozen voor gespreid betalen, maar ontvang je een hoge rekening en kom je in de knel qua betaling? Kijk dan of je een betalingsregeling met de zorgverzekeraar kunt treffen. 

Alleen verplicht eigen risico

Gespreid betalen van het eigen risico kan bijna nooit met het vrijwillig eigen risico, dus met de bedragen hoger dan het verplichte eigen risico van € 385,-. Dit verschilt per verzekeraar. In de meeste gevallen kun je alleen het verplicht eigen risico gespreid betalen.

Wanneer krijg je eigen risico terug?

In de meeste gevallen betaal je pas eigen risico als je een beroep doet op de basiszorg waarvoor dit geldt. Maar heb je ervoor gekozen om het eigen risico, om financiële redenen, vooraf gespreid te betalen aan de zorgverzekeraar? En heb je dit vooraf gespreid betaalde eigen risico toch niet gebruikt? Geen zorgen. Je krijgt het te veel betaalde bedrag gewoon terug. Het vooraf gespreid betalen van eigen risico en dit niet volledig verbruiken, is de enige reden waarom je een eigen risico terug kunt krijgen. Dat bedrag krijg je dan in het nieuwe kalenderjaar terug van de zorgverzekeraar.

Verschil eigen risico en eigen bijdrage

Naast het eigen risico bestaat er ook de eigen bijdrage. Veel mensen denken dat het eigen risico en de eigen bijdrage hetzelfde zijn. Dit is niet zo. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. De eigen bijdrage is een vast bedrag of percentage van de kosten dat je altijd betaalt. Deze wettelijke eigen bijdrage geldt voor sommige zorg uit de basisverzekering, zoals voor medicijnen, hulpmiddelen, kraamzorg en kunstgebitten. Deze eigen bijdrage betaal je dus elke keer weer. Hiervoor ontvang je een rekening van de verzekeraar. Of je betaalt de kosten, als het medicatie betreft, al in de apotheek. Voor de eigen bijdrage kun je je aanvullend verzekeren.

Meer weten over het eigen risico?

Heb je geen antwoord gevonden op je vraag? Bekijk de veelgestelde zorgvragen. Of neem contact op met onze klantenservice. We helpen je graag verder.


Vergelijk onze zorgverzekeringen

Pricewise