Cookies
Om Pricewise beter te maken en je persoonlijker te kunnen helpen, maken we gebruik van functionele en analytische cookies. Daarnaast plaatsen we cookies die ons en derde partijen in staat stellen om jouw internetgedrag te volgen, zodat we onze communicatie naar jou persoonlijker en relevanter kunnen maken. Als je op “Oké” klikt, dan ga je hiermee akkoord. Je kan er ook voor kiezen om te weigeren. In dat geval plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.

Meer weten? Lees hier meer over ons .
Oké

Zorgtoeslag stopzetten

Zorgtoeslag en de zorgverzekering gaan hand in hand. De zorgtoeslag is namelijk een tegemoetkoming in de zorgpremie, waarmee het voor iedereen mogelijk moet zijn om een zorgverzekering te betalen. Voldoe je aan de eisen en zit je niet boven een bepaald inkomen en vermogen, dan ontvang je zorgtoeslag om de zorgpremie te compenseren. Je betaalt daardoor dan dus eigenlijk minder voor de zorgverzekering. Voldoe je niet meer aan de eisen, dan moet je de zorgtoeslag stopzetten. Ook kan het zo zijn dat de belangdienst dit om een bepaalde reden zelf doet. Op deze pagina vertellen we je alles over het stopzetten van de zorgtoeslag.zorgtoeslag stopzetten
Vergelijk zorgverzekeringen

Waarom en wanneer zorgtoeslag stopzetten?

Als je inkomen en/of vermogen stijgt, dan bestaat de kans dat je geen recht meer hebt op zorgtoeslag. Zit je boven het maximale bedrag, dan moet je de zorgtoeslag stopzetten. Is er sprake van een verandering in je inkomsten of vermogen, maar weet je niet zeker of je nog recht hebt op een toeslag? Dan kun je het gewijzigde bedrag doorgeven aan de Belastingdienst. Deze kan dan bepalen of je nog zorgtoeslag zult ontvangen en wat de hoogte van de zorgtoeslag is. Zet de zorgtoeslag binnen vier weken na het veranderen van de situatie stop, of wijzing in deze periode het nieuwe inkomen of vermogen. Als je dit niet doet en er blijkt aan het eind van het jaar dat je onterecht (te veel) zorgtoeslag hebt ontvangen, dan moet je dit bedrag terugbetalen. Je ontvangt hier bericht over van de Belastingdienst.

Recht op zorgtoeslag

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om zorgtoeslag te mogen ontvangen. Voldoe je hier niet (meer) aan, dan heb je geen recht op zorgtoeslag en moet je deze stopzetten. Je hebt recht op zorgtoeslag als:

 • Je de Nederlandse nationaliteit draagt of een geldige verblijfsvergunning hebt;
 • Je 18 jaar of ouder bent;
 • Je een Nederlandse zorgverzekering op je naam hebt staan;
 • Je (gezamenlijke) inkomen niet boven de inkomensgrens voor zorgtoeslag komt;
 • Je (gezamenlijke) vermogen niet hoger is dan het maximale bedrag aan spaargeld.

Zelf zorgtoeslag stopzetten

Er zijn twee partijen die de zorgtoeslag stop kunnen zetten. Dat ben jij zelf, en dat is de Belastingdienst. Wanneer zet je de zorgtoeslag zelf stop? Dat kan het geval zijn als de volgende situaties zich voordoen:

 • Als je vermogen in 2021 hoger is dan € 118.479, of als je met een toeslagpartner (persoon waarmee je bent getrouwd/geregistreerd partnerschap mee bent aangegaan) of fiscaal partner meer bezit aan spaargeld dan € 149.819.
 • Als je (zonder toeslagpartner) boven de inkomensgrens voor zorgtoeslag zit. Dat is het geval als je een jaarinkomen hebt boven de € 31.138. Heb je een toeslagpartner of fiscaal partner? Dan mogen jullie samen niet meer dan € 39.979 verdienen in 2021.
zorgtoeslag stopzetten
Vergelijk zorgverzekeringen

Belastingdienst zorgtoeslag stopzetten

Ook kan de zorgtoeslag worden stopgezet door de Belastingdienst. In de volgende situaties kan de Belastingdienst de zorgtoeslag stopzetten:

 • Als je geen zorgverzekering hebt (maar iedereen is verplicht een zorgverzekering af te sluiten);
 • Als je volgens levensovertuigingen hebt aangegeven je niet te willen verzekeren tegen ziektekosten (dit heet ‘gemoedsbezwaard zijn’ en dit moet geregistreerd zijn bij de Wlz – Wet langdurige zorg). In dit geval heb je dus geen zorgverzekering, maar moet je wel een bijdragevervangende belasting betalen;
 • Als je naar het buitenland verhuist en geen Nederlandse zorgverzekering meer op je naam hebt staan;
 • Als je een gedetineerde bent en volgend jaar ook nog in de gevangenis zit;
 • Als je militair bent en volgend jaar ook nog in militaire dienst bent.

Zorgtoeslag stopzetten bij samenwonen?

Samenwonen hoeft niet direct invloed te hebben op de zorgtoeslag die jullie beiden ontvangen. Woon je met een vriendin samen, en zijn jullie dus gewoon huisgenoten, dan wordt er waarschijnlijk niet naar het gezamelijke inkomen of vermogen gekeken. Pas als je fiscale partners bent, dan moet je naar deze geldzaken kijken. Wanneer ben je fiscale partners? Jullie zijn fiscale partners als jullie samenwonen en voldoen aan een van de volgende punten:

 • jullie een notarieel samenlevingscontract hebben afgesloten; 
 • jullie als pensioenpartners zijn aangemeld bij het pensioenfonds;
 • jullie samen eigenaar van een woning zijn én daar beiden in wonen; 
 • jullie samen een kind hebben;
 • een van jullie het kind van de ander heeft erkend;
 • als jullie meerderjarig zijn en op hetzelfde adres staan ingeschreven met een minderjarig kind;
 • je als meerderjarige in een opvanghuis of huis voor beschermd wonen woont met een minderjarig kind én een meerderjarige die ook op dat adres staat ingeschreven volgens de gemeente;
 • jullie beide meerderjarig zijn en een natorieel samenlevingscontract hebben afgesloten;
 • je huisgenoot niet ook al fiscale partners is met iemand anders.

Zijn jullie fiscale partners en zit je samen boven het maximale bedrag dat je mag verdienen en/of bezitten? Dan vervalt het recht op zorgtoeslag. Als jullie wel onder de grens blijven, dan zal de gezamenlijke zorgtoeslag waarschijnlijk wel lager uitvallen. Dit omdat je als stel, volgens de Belastingdienst, minder kosten maakt dan wanneer je alleen woont. Voldoe je met je huisgenoot voor het eind van het jaar aan een van de voorwaarden voor fiscaal partnerschap? Dan geldt dit partnerschap voor het moment waarop jullie je dat jaar op hetzelfde adres hebben ingeschreven. Wonen jij en je huisgenoot niet meer samen op hetzelfde adres, dan gelden bovenstaande voorwaarden niet meer. Jullie zijn dan ook geen fiscaal partners meer.

Ga je samenwonen met iemand waarmee je geen fiscaal partner bent, dan heeft dit geen effect op het individuele recht op de zorgtoeslag. Je hoeft de zorgtoeslag dan dus ook niet stop te zetten als je gaat samenwonen. Hierin komt pas verandering in als je fiscaal partner wordt. De Belastingdienst geeft meer informatie over wanneer je fiscaal partner bent met iemand waarmee je samenwoont.

Zorgtoeslag stopzetten na studie

Tijdens je studie heb je waarschijnlijk elke maand zorgtoeslag ontvangen. Heb je eenmaal een diploma en ben je student-af, dan hoeft dit niet te betekenen dat je de zorgtoeslag per direct stop moet zetten. Of je dit moet doen, hangt af van wat voor inkomen je na het studentenleven hebt. Pas als je niet meer aan de eisen voldoet en dus een te hoog vermogen of inkomen hebt, moet je de zorgtoeslag stopzetten. Heb je een baan gevonden en wijzigt er dus iets in je inkomen? Geef dit dan wel zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Dat kun je doen bij ‘Mijn toeslagen’ door bij de Belastingdienst in te loggen met je DigiD.

Zorgtoeslag wijzigen: doorgeven verandering inkomen

Gaat je inkomen omhoog, en weet je niet zeker of je nog wel recht hebt op de zorgtoeslag die je ontvangt? Geef het geschatte nieuwe inkomen door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst maakt na het doorgeven van het nieuwe inkomen een berekening voor je van de (eventuele) toeslag waar je recht op hebt. Aan het eind van het jaar kan dan blijken dat je te veel, te weinig of het juiste bedrag aan zorgtoeslag hebt ontvangen.

Als je te weinig zorgtoeslag hebt ontvangen dan krijg je dit bedrag alsnog met terugwerkende kracht gestort op je rekening. Andersom werkt dat precies zo; heb je te veel ontvangen, dan moet je dit bedrag terugbetalen of verrekenen met de volgende maanden zorgtoeslag die je krijgt (als je die krijgt).

Zorgtoeslag stopzetten DigiD

Je kunt de zorgtoeslag stopzetten in ‘Mijn toeslagen’ bij de Belastingdienst. Hiervoor heb je een DigiD-inlog nodig. Je kunt dan doorgeven welke toeslag je stop wilt zetten. Dit doe je door in het venster ‘Wijziging zoeken’ het woord stopzetten te typen. Daarna kun je kiezen welke toeslag je wilt stoppen. Sinds 2012 is dit de manier waarop de toeslagen stopgezet moeten worden. Via een formulier is dit dus niet meer mogelijk. Geef je een wijziging in je inkomen en vermogen aan, en kom je boven de grens uit dan zal de zorgtoeslag opnieuw berekend worden. Heb je geen recht meer op zorgtoeslag, dan wordt deze stopgezet.

Zorgtoeslag terugbetalen

Het kan zijn dat je niet door hebt gehad dat je geen recht meer had op zorgtoeslag. In dit geval ontvang je aan het eind van het jaar een brief van de Belastingdienst met het bedrag dat je deze verschuldigd bent. Dit heet de terugvorderingsbeschikking. Je kunt dit bedrag in één keer terugbetalen, maar betaling in termijnen is meestal ook mogelijk.

Heb je nog wel recht op zorgtoeslag, maar is het bedrag waar je recht op hebt lager dan het bedrag dat je hebt gekregen? Dan kun je er ook voor kiezen om het te veel ontvangen bedrag in te laten houden van de zorgtoeslag die je maandelijks ontvangt. Dit laatste kan natuurlijk alleen als je nog wel zorgtoeslag krijgt. Het te veel ontvangen bedrag moet binnen twee jaar terugbetaald zijn aan de Belastingdienst.

zorgtoeslag terugbetalen


Vergelijk zorgverzekeringen

Zorgtoeslag aanvragen

Als je (op een gegeven moment wel weer) voldoet aan de eisen om de zorgtoeslag te ontvangen, dan kun je deze weer aanvragen bij de Belastingdienst. Zorgtoeslag voor 2020 kun je nog tot en met 31 augustus 2021 aanvragen. Je kunt de zorgtoeslag van voorgaande jaren in sommige gevallen ook nog aanvragen. Dit omdat zorgtoeslag met terugwerkende kracht uitgekeerd kan worden. 

Geen zorgtoeslag, wel lagere zorgpremie

Heb je geen recht meer op zorgtoeslag, maar wil je de zorgkosten wel zo laag mogelijk houden? Ga dan je zorgverzekering vergelijken en vind op die manier een voordelige zorgverzekering. Let hierbij op het eigen risico dat je kiest en de eventueel aanvullende zorg die je nodig hebt (of juist niet). Veel zorgpremies gaan volgend jaar wat omhoog. Wij hebben de zorgpremies voor 2021 voor je op een rij gezet.

Pricewise