Wat is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)?

Let op: de Wtcg is nu bekend onder de naam Tegemoetkoming arbeidsongeschikten.

De Wtcg was een speciale financiële tegemoetkoming die vanuit de overheid werd verstrekt aan chronisch zieken en gehandicapten. Deze tegemoetkoming compenseerde de extra kosten die chronisch zieken en gehandicapten vanwege hun gezondheidsproblemen maken. De Wtcg is per 1 januari 2014 afgeschaft.

Op dit moment geldt de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Deze tegemoetkoming wordt elk jaar in september betaald door het UWV en bedraagt 182,69 euro netto (in 2020). De hoogte van de tegemoetkoming van 2021 wordt in juli bekendgemaakt. Extra ondersteuning naast deze tegemoetkoming wordt nu geboden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de bijzondere bijstand.


Zorgverzekering vergelijken

Heb je geen antwoord gevonden op je vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Ga terug naar de veelgestelde vragen.

PricewiseBe wise. Check your price.

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en relevante advertenties bij derden te tonen.