Wat is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)?

De Wtcg is een speciale financiële tegemoetkoming die vanuit de overheid werd verstrekt aan chronisch zieken en gehandicapten. Het is nog tot en met 31 december 2015 mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de algemene tegemoetkoming over 2013. Wilt u weten hoe dit in zijn werk gaat en welke voorwaarden hiervoor gelden? Kijk op de website van het CAK voor alle informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2013.

De Wtcg compenseerde de extra kosten die chronisch zieken en gehandicapten vanwege hun gezondheidsproblemen maken. De Wtcg is per 1 januari 2014 afgeschaft.

De Wtcg was sinds 1 januari 2012 inkomensafhankelijk. Bij alleenstaanden werd het maximum gesteld op €24.570,- en bij paren op €35.100,-.

De Wtcg bundelde 5 verschillende maatregelen:

  1. Een algemene tegemoetkoming die jaarlijks door het CAK wordt uitgekeerd.
  2. Een korting op de eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die maandelijks door het CAK wordt verrekend.
  3. Voor ouderen betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) maandelijks een inkomenscompensatie.
  4. Voor arbeidsongeschikten die vanaf 35% arbeidsongeschikt zijn, keert het UWV een inkomenscompensatie uit.
  5. Een fiscale regeling voor specifieke zorgkosten waarvan de kosten zelf op de inkomensbelastingaangifte moeten worden aangegeven. 

Zorgverzekering vergelijken

Heb je geen antwoord gevonden op je vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice via 088-66 99 012 (lokaal tarief). We helpen je graag verder.

Ga terug naar de veelgestelde vragen.