Wat doet het College voor Zorgverzekeringen?

Het College voor Zorgverzekeringen is een overheidsinstelling die erop toeziet dat iedereen die verzekerd is via de Zorgverzekeringswet en de AWBZ de juiste en noodzakelijke zorg kunnen krijgen. Sinds april 2014 is de naam veranderd in Zorginstituut Nederland (ZINL).

Het Zorginstituut Nederland is niet alleen een adviesorgaan, maar ook een uitvoeringsorganisatie. Het ZINL heeft 3 kerntaken, namelijk:

  1. De advisering over de inhoud van het basispakket.
  2. De verdeling van het premiegeld onder de verschillende zorgverzekeraars.
  3. De uitvoering van de regelingen voor specifieke groepen, zoals: gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden en Nederlanders die in het buitenland wonen en/ of werken.

Zorgverzekering vergelijken

Heb je geen antwoord gevonden op je vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice via 088-66 99 012 (lokaal tarief). We helpen je graag verder.

Ga terug naar de veelgestelde vragen.

Pricewise Be wise. Check your price.